کرمانشاه » اجتماعی
کد خبر : 10348
پنجشنبه - ۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۱

مینی بوس چپ شده در مسیر شهرستان پاوه کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب کرمانشاه بودند

مینی بوس چپ شده در مسیر شهرستان پاوه کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب کرمانشاه بودند