برگزیده ها » کرمانشاه » اجتماعی
کد خبر : 230275
یکشنبه - ۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه

چه زمانی استفاده از اسم مستعار در فضای مجازی جرم محسوب می شود؟استفاده از هویت جعلی به قصد سوء استفاده و ضرر و زیان به حیثیت دیگران جرم است

چه زمانی استفاده از اسم مستعار در فضای مجازی جرم محسوب می شود؟استفاده از هویت جعلی به قصد سوء استفاده و ضرر و زیان به حیثیت دیگران جرم است