کرمانشاه » اجتماعی
کد خبر : 263978
چهارشنبه - ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فوق العاده سختی کرونا به هیچ بیمارستانی در کرمانشاه پرداخت نشده است

فوق العاده سختی کرونا به هیچ بیمارستانی در کرمانشاه پرداخت نشده است