شهبازی از شهروندان خواست با توجه به فرارسیدن فصل سرما هنگام نصب وسایل گاز سوز به نکات ایمنی توجه کنند و آبگرمکن را در محیط بسته نصب نکنند.
مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه افزود: شهروندان حتما از از دودکش H، وسایل گازسوز وشلنگ و بست‌های استاندارد استفاده کنند و نصب وسایل گاز سوزرا به تعمیرکار مجرب بسپرند.
به گفته شهبازی درفصل سرما دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه استاندارد است و از اتلاف انرژی جلوگیری می‌شود.