مدیرعامل آب منطقه ای استان اختلاف در اطلاعات و داده های هر بخش را عاملی برای چالش‌های مدیریتی دانست و افزود: اختلاف اطلاعات فاحش بین طرح و توسعه, برنامه ریزی و بخش مالی نیز یکی دیگر از عوامل رکود و تاخیر در کار است.

وی بر وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق جهت اجرایی کردن کنترل پروژه با سبک و سیاقی کاملاً علمی و فنی تاکید نمود.
درویشی گفت:بی اطلاعی از روند پیشرفت پروژه ها زیبنده یک کار مهندسی نیست و عاملی است برای فرصت‌سوزی که با تحمیل بار اضافی به پروژه‌ها, زمان اجرای طرح‌های توسعه ای را طولانی می سازد.

وی عدم تصمیم‌گیری به موقع و نداشتن اطلاعات و داده های به روز را از مهمترین دلایل عدم توفیق در جذب به موقع اعتبارات دانست و بر لزوم عدم انطباق آن در سال جاری تاکید نمود.

درویشی گفت:به دلیل واگذاری کار به افرادغیر متخصص و سهل انگار در سال ۹۷ تصمیم‌گیری به موقع و صحیح برای جذب اعتبارات صورت نگرفته است، همین موضوع دلیل عدم پیشرفت و نابسامانی در برخی از امور ذکر شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با بودجه و اعتبارات در استان را ستود و خاطرنشان ساخت باید فرآیندهای قانونی تخصیص اعتبارات با جدیت تمام مدنظر مدیران مرتبط در شرکت قرار گیرد.
درویشی با تقدیر از عملکرد بانوان شاغل و مجری در شرکت گفت: می توان از عملکرد تاثیر گذار و جدی بانوان و ظرفیت های ویژه آنان در پیشبرد اهداف عالیه شرکت استفاده های مطلوب نمود.

وی با اشاره به موقعیت سد قشلاق و لزوم آبگیری به موقع آن، فعالیت های جدی در حوزه تملک و امور حقوقی را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و بر لزوم ادامه روند رسیدگی به امور حقوقی سد قشلاق تا رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کرد.
درویشی راه خروج از بن بست و بلاتکلیفی در وضعیت طرح‌ها را کنترل پروژه دانست و گفت: تنظیم به موقع موافقت نامه ها و تطبیق داده و اطلاعات میان معاونت‌های طرح و توسعه و برنامه ریزی بسیار مهم است.
او رفتارهای حرفه‌ای را ضامن جذب به موقع اعتبارات و اقتصادی کردن طرح های توسعه ای دانست و بر گسترش رفتارهای مبتنی بر اصول مهندسی و حرفه‌ای تاکید نمود.