وی از احتمال تاخیر در پروازهای بازگشت حجاج استان خبرداد و گفت: طی دو روزی که پروازهای بازگشت راه اندازی شده، به  دلیل حجم بالای زائرینی که درحال بازگشت هستند، شلوغی فرودگاه و پارکینگ های آن، شاهد تاخیر در پروازها بوده ایم.

مدیرحج و زیارت استان تصریح کرد: البته امیدواریم تا ظرف چند روز آینده که زمان بازگشت حجاج استان خواهد بود، تاحدودی از شلوغی فرودگاه کاسته شود و تاخیر کمتری داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زائرین کرمانشاهی در صحت و سلامت کامل هستند و خوشبختانه مراسم حج خود را در امنیت و عزتمندانه به جا آورده اند/ایسنا