استاندار کرمانشاه یادآور شد: این تسهیلات را بانک‌ها با سود ۱۸ درصد پرداخت خواهند کرد و سرمایه گذار باید حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تضمین در این زمینه به بانک‌ها ارائه کند.بازوند گفت: درخواست پرداخت تسهیلات سرمایه گذار به چهار بانک ارسال می‌شود تا هرچه زودتر مشکل این سرمایه گذار برطرف شود.وی تاکید کرد: پروژه احداث آزاد راه بیستون به حمیل باید از آذر ماه شروع شود و بخش خصوصی باید ابعاد مالی پروژه را تا این زمان به صورت کامل مشخص کند./صدا و سیما