به گفته این مسئول، کار اورهال ایستگاه‌ها و تجهیزات و همچنین آماده‌باش اکیپ‌های حوادث و تعمیرات نیز انجام شده است.
وی از افزایش سهم مصرف گاز بخش خانگی در فصل سرما هم خبر داد و اضافه کرد: در فصل گرم سال سهم بخش خانگی از مصرف گاز حدود ۳۰ درصد است که در اوج سرما به نزدیک ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه اوایل سال گذشته یک خط ۲۰ اینچی به خطوط تامین گاز استان کرمانشاه اضافه شد، یادآوری کرد: با تامین این زیرساخت‌ها در سال‌ گذشته هیچ قطعی گازی در کرمانشاه نداشتیم.
شهبازی درباره تامین گاز صنایع در فصل سرما نیز خاطرنشان کرد: اگرچه برای تامین سوخت صنایع هم مشکلی نداریم، اما از آنجایی‌که مدیریت شبکه گاز در سراسر کشور به صورت یکپارچه صورت می‌گیرد، برای اینکه در کل کشور مشکل کمبود رخ ندهد گاهی در اوج فصل سرما صنایع استان استفاده از سوخت دوم را در مقطع زمانی کوتاهی جایگزین گاز می‌کنند که از قبل هم آمادگی لازم را برای این کار دارند./ایسنا