عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه مشابه این رکود را در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در کشور تجربه کردیم، یادآور شد: در شرایط کنونی نیز ادامه این روند برای دو، سه سال می تواند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کشور را برای پنج سال آینده دچار چالش جدی کند.

خلیلی اظهار کرد: طولانی شدن زمان پالس های سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور در آینده نه چندان دور وارد می‌کند.

وی معتقد است اگرچه مشخص کردن فرجه زمانی این نوسانات برای دولت هم کار ساده‌ای نیست اما انتظار می‌رود دولت با مدیریت صحیح ارز و ایجاد ثبات در آن، به بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کند.