به گزارش طلوع کرمانشاه، هوشنگ بازوند صبح امروز یکشنبه در «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: تمامی دستگاه ها در قبال تحقق شعار تولید و اشتغال مسئول هستند.

وی گفت: با تداوم رویه های فعلی اشتغال ایجاد نمی شود، مدیرانی که قبول مسئولیت کرده اند باید ریسک پذیر باشند، روند اعمال قانون باید در تمامی کشور یکسان باشد.

وی با بیان اینکه برخی مدیران می خواهند قوانین را تنها برای کارآفرینان کرمانشاهی اعمال کنند، گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید و اشتغال نامگذاری شده است و تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی در قبال تحقق این شعار دارای مسؤولیت هستند و هیچ دستگاهی نمی تواند در این زمینه از خود رفع مسئولیت کند.

بازوند افزود: اگر دستگاهی از اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شانه خالی می کند، دستگاه ها این موارد را به شکل مکتوب اعلام کنند تا به معاون اول رییس جمهور منعکس کنیم.

وی اظهار داشت: هرکسی مدیر می شود باید ریسک پذیر باشد و نباید به بهانه احضار توسط نهادهای نظارتی از تسهیل گری و رفع موانع تولید امتناع کنند. این بهانه ها قابل پذیرش نیست زیرا دستگاه های نظارتی هم حامی رونق تولید و اشتغال هستند.

وی بیان کرد: سیاست یک بام و دو هوای برخی مجموعه ها و سازمان ها در استان قابل قبول نیست. همان مساعدت هایی که در استان هایی مانند اراک و اصفهان در قبال صنعتگران صورت می گیرد در کرمانشاه نیز باید انجام شود.

بازوند گفت: روند اعمال قانون و مقررات در همه کشور برای تولیدکنندگان باید یکسان باشد. برخی مجموعه ها می خواهند این قانون را تنها برای کارآفرین کرمانشاهی اعمال کنند که این رویه قابل قبول نیست.

وی افزود: بانک های استان باید همچون بانک های دیگر استان ها، به کارآفرینان کمک کنند تا به تولید ادامه دهند و شاهد بیکاری جوانان نباشیم.

بازوند افزود: تولیدکنندگان در کشور و استان در رکود به سر می برند. همه باید کمک کنند تا واحدهای تولیدی از این شرایط عبور کنند و شاهد رونق تولید باشیم.