دکتر مرادی گفت:با این حال اقدامات خوبی در جهت زنده نگاه داشتن مجموعه های بیمارستانی انجام شده و از سال گذشته طرح های خوبی از جمله استحقاق سنجی موجب نگهداشت منابع شده و‌ برنامه های نسخه نویسی الکترونیکی ، نظام ارجاع و‌ پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شده، اما در ابتدای مسیر است.

وی در پایان اظهار کرد:بررسی الکترونیک اسناد موجب تسریع کار ، صرف وقت‌کمتر ، دقت بیشتر و کاهش اختلافات شده وامکان اشتباهات را کم می کند و همه بیمارستانها باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند و با هم به سمت کارهای علمی و تکنیکی پیشرفته تر برویم.