هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: آمارها از سوی مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه در خصوص روند کاهشی نرخ بیکاری در استان نشانگر اعمال سیاست گذاری درست و صحیح در تدوین سند اشتغال استان است که توانسته ایم نه تنها روند افزایش نرخ بیکاری را متوقف بلکه آن را نیز کاهش دهیم.
 رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خواستار تلاش شبانه روزی و همه جانبه تمامی مدیران و مسئولین برای شکسته شدن غول بیکاری در استان شد و گفت: اگر چه رتبه فضای کسب و کار در استان هم بهتر شده اما باید تلاش کنیم که این شاخص در استان وضعیت بهتری به منظور جذب سرمایه گذاری پیدا کند، زیرا بهتر شدن این شاخص به معنای برداشته شدن موانع پیش روی سرمایه گذاری در استان است.
وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار بستگی به ساختار اداری دارد، اظهار داشت: هنوز درگیر استعلام های طولانی مدت در روند سرمایه گذاری در استان هستیم، لذا همه باید کمک کنیم تا این مسیر برای جذب سرمایه گذاری در راستای کاهش نرخ بیکاری استان کوتاه تر گردد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک ها شریک پروژه ها هستند، باید با رویکرد مشارکت جویانه به دنبال بهبود فضای کسب و کار در استان باشند، لذا از همه می خواهم که از روند سرمایه گذاری در استان حمایت و پشتیبانی کنند زیرا به تنهایی با بودجه و اعتبار دولت نمی توانیم اشتغال ایجاد کنیم و برای ایجاد اشتغال نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی نباید سخت گیری شود، افزود: اگر بخش خصوصی در استانی اعتماد کند که در مسیر سرمایه گذاری سخت گیریها کمتر است، حتماً اقدام به سرمایه گذاری خواهد کرد و همین موضوع باعث رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در آن استان خواهد شد.بازوند به مراحل بازسازی در مناطق زلزله زده اشاره کرد و گفت: این آماری که در خصوص نرخ بیکاری استان اعلام شده روند اشتغال در این مناطق لحاظ نشده و اگر این مناطق در نظر گرفته می شد هر چند که افراد غیر بومی هم در آنجا مشغول بکار هستند، با روند بیشتر نرخ بیکاری مواجه می شدیم.وی در پایان با بیان اینکه عنصر اصلی توسعه و پیشرفت کار است، گفت:شدت یک سیر نزولی در استان برای کاهش این نرخ طی شده که جای امیدواری بسیار برای کاهش بیشتر دارد. با توجه به اقدامات و برنامه های در حال انجام امیدواری زیادی برای کاهش بیشتر نرخ بیکاری در استان وجود دارد، لذا برای کاهش این روند نیازمند یک تلاش شبانه روزی هستیم./ایسنا