مدیرکل دفتر شهری استانداری افزود: درآمدهای اغلب مجموعه‌های اداری و دیگر بخش‌ها به درآمدهای نفتی و مالیاتی وابسته است ولی مجموعه شهرداری‌ها باید با درآمدزایی بتوانند بخش مهمی از هزینه‌های خود را تامین کنند. در این شرایط انجام یک برنامه‌ریزی مدون توسط شهرداری‌ها برای درآمدزایی بیشتر، ایجاد درآمدهای پایدار و جذب سرمایه‌های جدید بسیار مهم است.

وی گفت:مجموعه تحولات صورت گرفته این ضرورت را پدید آورده که شهرداری‌ها یک تغییر نگاهی در روند تدوین بودجه خویش داشته باشند تا بتوانند به خوبی وظایف محوله را انجام دهند و به اهداف پیشبینی شده دست یابند.

 مهندس سعید سلیم ساسانی در ادامه افزود: در راستای تغییر رویکردها در بودجه‌بندی کشور و به منظور شفافیت در حوزه مالی شهرداری‌های کشور و همچنین تدوین بودجه عملیاتی، انضباط مالی و حرکت در چهارچوب بودجه، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با هماهنگی دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی بررسی و تبیین دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریق بودجه شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته، موسسات و شرکت‌های تابعه کرده است.

وی در پایان گفت: این آموزش‌ها توسط کارشناسان دفتر برنامه ریزی برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در محل سالن شهدای دولت استانداری در روزهای چهارشنبه ۲۸ و پنجشنبه ۲۹ شهریورماه برای شهرداران شهرداری‌های استان و مسئولین مالی شهرداری های استان، شوراهای اسلامی شهرهای استان و مدیران و مسئولین مالی سازمان ها و مناطق شهرداری کرمانشاه ارایه می شود.