جوادی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم بخش زیادی از ذخیره کنونی سدهای استان حاصل آورد بارندگی سال‌های گذشته است که با مدیریتی که از سوی شرکت آب منطقه‌ای برای مصارف ذخیره سدها اعمال شده، اکنون در سدها باقی مانده‌ است.

وی گفت: اگرچه میزان ذخیره کنونی سدهای کرمانشاه نسبت به برخی از استان‌های دیگر کشور بهتر است، اما همین میزان نیز نیازمند صرفه‌جویی در مصرف است.به گفته این مسئول، ذخیره خوب سدهای استان به این معنا نیست که نیاز به صرفه‌جویی نداریم و هرچقدر که بخواهیم می‌توانیم آب مصرف کنیم/ایسنا