وی خاطرنشان کرد: کسانی که تاکنون از طریق روش های فوق اقدام به ثبت اطلاعات خود برای طرح قبوض الکترونیکی نکرده اند می توانند شناسه قبض و شماره موبایل مد نظر خود را از طریق سامانه های پیامکی ۳۰۰۰۸۵۲۱ یا ۲۰۰۰۱۵۲۱  اعلام کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: شرکت توانیر از ما آمار مناطق محروم آموزش و پرورش را به ترتیب مقاطع تحصیلی خواستند و ما نیز آمار را از طریق آموزش و پرورش استان جمع آوری کرده و در اختیار آنها قرار دادیم تا هزینه هایی که صرف قبوض کاغذی برق می شد را در قالب دفتر و نوشت افزار به دانش آموزان این مناطق محروم هدیه کنیم/مهر