سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: با توجه به کوهستانی بودن محورهای مواصلاتی استان، رانندگان بایستی دقت در رانندگی را در دستور کار خود قرار داده و از انجام حرکات حادثه ساز در طول مسیر خودداری و به توصیه ها و هشدارهای پلیسی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی توجه کنند./مهر