مظفری با بیان اینکه در راستای استقرار نظام الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی سامانه استحقاق سنجی در بیمارستان‌های دانشگاهی استان راه اندازی شده، اظهار داشت: ما آمادگی این را داریم که اگر سازمان بیمه سلامت ابلاغ کند از بهمن ماه سامانه نسخه نویسی الکترونیکی نیز به صورت آزمایشی در یکی از شهرستان‌های استان راه اندازی شود تا پس از رفع نقص‌های احتمالی، این سامانه از ابتدا سال ۹۸ در کل استان به کار گرفته شود./صداوسیما