مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی با اشاره در برنامه بودن توسعه باغات سیب درختی در شهرستان سنقروکلیایی ادامه داد: سیب برداشتی از باغات دهستان کیونانات به ویژه روستای خانقاه در این شهرستان با دلیل مرغوبیت بالا طرفداران زیادی در استان دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی با بیان اینکه برداشت سیب گلاب در باغات این شهرستان از حدود یک ماه پیش آغاز شده، گفت: برداشت محصول تا ۲۰ روز اینده ادامه پیدا خواهد کرد.
کلوند ادامه داد: برداشت سیب زرد و قرمز هم در باغات این شهرستان آغاز شده و تا نیمه دوم مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه شهرستان سنقروکلیایی ۲۶۷ هکتار باغ دارد، گفت: بیش از ۲۴۷ هکتار از باغات این شهرستان آبی بوده و مابقی دیم هستند.
کلوند با بیان اینکه حدود ۷۰۰ نفر در شهرستان سنقروکلیایی بهره بردار باغات هستند، گفت: بیشترین باغات شهرستان سنقروکلیایی باغات انگور، سیب،بادام، گردو و… هستند/ایسنا