وی نیاز آبی کم در کنار فروش خوب زعفران را از ویژگی های کشت زعفران عنوان کرد و افزود: زعفران گیاهی چندساله بوده که پس از کشت اولیه، تا هفت هشت سال بدون کشت مجدد ثمردهی دارد.وی تاکید کرد: کشت زعفران یک کشت اقتصادی است که علاوه بر نیاز آبی کم، به مراقبت کمی هم احتیاج دارد و درآمدزایی بسیاری نیز برای زعفران کاران به همراه دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه با اشاره به سابقه دیرینه زعفران کاری در استان کرمانشاه، گفت: زعفران از سالیان خیلی دور در استان کرمانشاه کشت می شده، اما از حدود ۹ سال گذشته کشت این محصول در برنامه استان قرار گرفته و در طول این مدت کشت زعفران در استان به حدود ۱۵۰ هکتار رسیده است./ایسنا