مرادحاصل مرادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: کارت‌های سوخت به جا مانده در جایگاه‌های سوخت براساس دستور‌العمل شرکت نفت، مدت ۲ روز در جایگاه نگهداری می‌شود و با مراجعه مالک خودرو و ارائه مدارک، کارت سوخت تحویل داده می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه ادامه داد: کارت‌های جا مانده در جایگاه در صورت عدم مراجعه مالک، به همراه فرم مخصوص تحویل ناحیه و به منظور تحویل به مالک ۲ هفته در ناحیه نگهداری می‌شود.

به گفته مرادی، در صورت عدم مراجعه مالک در راستای جلوگیری از هرگونه تخلف، کارت‌ها به سامانه هوشمند طبق دستورالعمل برای ابطال و امهال صادر می‌شود.

وی در توضیح ۲ نرخی بودن سوخت خودروها، اضافه کرد: تصمیمات توسط نهادهای ذیربط گرفته می‌شود، تا امروز در این خصوص دستورالعملی صادر و ابلاغ نشده است، بنزین با نرخ لیتری هزار تومان و گازوئیل با نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومان و آزاد ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

مرادی در خصوص توزیع سوخت خودروهای گازوئیلی، ادامه داد: براساس طرح پیمایش، سوخت خودروهای گازوئیلی بر مبنای عملکرد بارنامه‌های آن‌ها است، که این عملکرد از سوی راهداری، پایانه‌ها و وزارت کشور به شرکت نفت برای واریز مقدار سوخت  اول هر ماه به کارت‌ها اعلام می‌شود.

*دفاتر خدمات پلیس + ۱۰ آماده خدمات به مالک خودروهای فاقد کارت سوخت است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با اشاره به اینکه مالک خودرو باید با کارت مربوطه به خودرو خود سوختگیری کند، افزود: چنانچه دارنده خودرو به هر دلیلی فاقد کارت سوخت باشد، با مراجعه به دفاتر پلیس+ ۱۰ نسبت به اخذ کارت سوخت جدید می‌تواند اقدام کند.

وی تاکید کرد: متقاضیان دریافت کارت سوخت از سوم لغایت ۲۴ آذرماه جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.

مرادی در پایان، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای ثبت تقاضای کارت سوخت جدید هیچ مبلغی از متقاضیان، دریافت نمی‌کند.