دکتر صائب مدرسی محل تمرکز خدمات بهداشتی را محدوده پایانه مرزی خسروی دانست و گفت: از سه راهی نصرآباد تا پایانه خسروی ۱۲ ایستگاه بهداشتی و درمانی برپا خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۱۳ درمانگاه در مسیر تردد زائران اربعین حسینی به زوار خدمات دهی می‌کنند، افزود: علاوه بر مسیر مرز خسروی در مسیر منتهی به استان ایلام و مرز مهران نیز خدمات بهداشتی ارائه می‌شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین از استقرار دو بیمارستان صحرایی در مرز خسروی خبر داد.