مسعود سیفی با بیان اینکه تاکنون چندین سرمایه گذار برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز صورت گرفته گفت: به غیر از قطعه انتهایی پروژه، برای دیگر بخش های آن هنوز با هیچ سرمایه گذاری به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و قراردادی دراین زمینه منعقد نشده است.
مسعود سیفی با اشاره به انجام مطالعات آزاد راه همدان-کرمانشاه به طول ۱۸۵ کیلومتر، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده مسیر این آزادراه همدان-اسدآباد-کنگاور-صحنه- کرمانشاه خواهد بود.وی یادآور شد: در این پروژه قرار نیست مسیر چهاربانده فعلی همدان-کرمانشاه به آزادراه تبدیل شود، بلکه مسیر جدیدی در این محدوده برای آزادراه تعریف شده است.وی با بیان اینکه تاکنون چندین سرمایه گذار برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز صورت گرفته گفت: به غیر از قطعه انتهایی پروژه، برای دیگر بخش های آن هنوز با هیچ سرمایه گذاری به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و قراردادی دراین زمینه منعقد نشده است.سیفی با بیان اینکه این پروژه به قطعات مختلفی تقسیم شده، اظهار کرد: تنها در قطعه چهارم که قطعه انتهایی مسیر است سرمایه گذار پای کار آمده و قرارداد مشارکت نیز بسته شده و در حال حاضر منتظر پیمان‌سپاری پروژه هستیم.
مجری آزادراه کرمانشاه-همدان افزود: این قطعه انتهایی، مسیر بیستون-کرمانشاه را به طول ۲۵ کیلومتر شامل می شود، اما بنابر پیشنهاد سرمایه گذار و برای اقتصادی شدن مسیر، محدوده کرمانشاه-اسلام آبادغرب-حمیل هم به طول ۵۰ کیلومتر به این پروژه اضافه شده است.سیفی تصریح کرد: در مسیر جدید در نظرگرفته شده برای آزادراه در محدوده کرمانشاه –حمیل، فاصله این دو شهر بسیار کوتاه شده و طول مسیر در این محدوده به ۵۰ کیلومتر کاهش یافته است.وی افزود: در مجموع سرمایه گذار قطعه انتهایی، ساخت آزادراه در محدوده بیستون-کرمانشاه -اسلام آبادغرب-حمیل را به طول ۷۵ کیلومتر برعهده گرفته است.
سیفی اعتبار لازم برای اجرای این قطعه از مسیر را ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: بعد از پیمان سپاری، این قطعه از مسیر ظرف سه تا چهار سال آینده به بهره‌برداری می رسد.این مسئول در ادامه با اشاره به انتظار قطعات بعدی پروژه برای حضور سرمایه گذار، گفت: برآورد  اعتباری صورت گرفته برای تکمیل پروژه آزادراه در مسیر همدان-کرمانشاه ۱۸۰۰ میلیاردتومان است که اگر سرمایه گذار اعلام آمادگی کند، ظرف سه تا چهار سال آینده به بهره برداری می رسد. /ایسنا