نیازی در پایان افزود: مصرف کنندگان در صورت مشاهده عدم انطباق در کالا‌های دارای نشان استاندارد، شامل عدم درج علامت استاندارد و یا کد رهگیری ۱۰ رقمی ذیل استاندارد بروی فرآورده، موارد را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ در طول شبانه روز و یا شماره تلفن کشوری ۴۵۱۷ به این اداره کل اطلاع رسانی نمایند/باشگاه خبرنگاران