پیرو انتشار فیلمی در فضای مجازی که در یکی از مدارس دور افتاده سطح استان از بخاری هیزمی جهت گرم کردن کلاس استفاده می شد ، مهندس مرزبان نظری مدیرکل سازمان توسعه و تجهیز مدارس استان ضمن تکذیب این موضوع گفت : تمام مدارس سطح استان به سیستم گرمایشی ایمن مجهز شده اند مدرسه فوق الذکر نیز بخاری کاربراتوری استاندارد و بخاری تابشی دریافت کرده است و اکنون هیچکدام از مدارس ما فاقد سیستم گرمایشی نیستند .
وی افزود : طی پنج سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان سیستم حرارت مرکزی شوفاژ در سطح مدارس اجرا شده و در ضمن هیچ بخاری غیر استانداردی نیز در مدارس استان نداریم در نقاطی هم که بخاری نفتی استفاده می گردد بخاری کاربراتور استاندارد است و هم اکنون نیز در انبارهای آموزش و پرورش و سازمان توسعه و تجهیز مدارس بخاری های استاندارد موجود می باشد و اگر نیازی باشد باز هم آماده ارائه و ارسال بخاری های استاندارد به مدارس هستیم .
مرزبان ادامه داد : در روستاهائی که گازکشی شده اند کار شوفاژ را در حال انجام هستیم و به هیچ وجه در سطح استان کمبود بخاری نداریم .
وی در پایان گفت : در این مدرسه ، هم به اسم هم با سند بخاری استاندارد نصب شده و اینکه مدرسه فوق فاقد بخاری است را به شدت تکذیب می کنم و اینکه قصد و نیت معلم مدرسه از انتشار فیلم چه بوده را باید آموزش و پرورش پاسخ دهد حتی پس از انتشار فیلم باز هم بخاری برای مدرسه ارسال نمودیم و در هر جایی از استان که نیاز باشد آماده ارسال بخاری استاندارد هستیم/اختصاصی طلوع کرمانشاه