مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمانشاه در پایان درخصوص آخرین آمار اتباع خارجی مقیم استان هم گفت: طرح آمایش اتباع خارجی هرساله در استان اجرا می‌شود و بنا به آخرین آمار درحال حاضر حدود دو هزار خارجی مقیم کرمانشاه داریم.

وی یادآورشد: از این تعداد ۱۲۰ نفر مهندسین و تکنسین‌هایی هستند که از کشورهای مختلف در بخش‌های مختلف صنعت استان حضور دارند و مابقی هم عراقی هستند/ایسنا