کاظم العقابی در نشست با معاون امنیتی وزیر کشور و استاندار کرمانشاه در پایانه مرزی منظریه با بیان اینکه امسال با برداشته شدن قید و بندها مناسبت اربعین و ورود زوار به طور ویژه در حال برگزاری است افزود: علیرغم شمار بالای زوار با هماهنگی های هایی که در سطوح بالای مقامات دو کشور بوده تردد به شکلی روان در حال انجام است.

 مناسبت اربعین امسال نسبت به سال های گذشته ویژه تر است و تقریبا تمامی قید و بندها در سال های گذشته برطرف شده است. این هم به شکل قابل توجهی باعث شده تعداد زوار امسال افزایش پیدا کند و تا دیروز حدود دو میلیون و دویست هزار نفر وارد عراق شده اند که نیمی از آنها از مهران وارد شده اند و در رتبه دوم گذرگاه شلمچه و چزابه است.

با وجود هماهنگی در سطوح بالا بین دو کشور زوار با این عدد بسیار بالا به روانی حرکت داده شدند . الان شاخص ها نشان میدهد که تعداد ورودی ها بیشتر از خروجی است.

 تلاش های بسیاری شد تا زوار به امنیت عبور کنند گذرگاههای مرزی مسیولیت مهمی دارند که ارسال و حرکت زوار بود. هماهنگی مستمری با جمهوری اسلامی مدیران گذرگاههای مرزی سهم بسزایی در تحقق این مهم دارد.

 استمرار هماهنگی ها و جلسات این حجم از زوار به برکت امام حسین است که به سهولت عبور و تردد می کنند .مطمینا در چنین کارهایی نقطه های ضعفی هم وجود دارد.

 بسته بودن مرز سومار تنها به دلیل نبود امکانات از طرف ایران نیست بلکه خود ماهم نقص امکانات داریم که باید رفع شود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق موافقت خود را برای بازگشایی این مرز اعلام کرده و به محض فراهم شدن زیرساخت ها از سوی دیالی روز بعد بازگشایی میشود.