دکتر شهریار مستوفی گفت: برخی خانواده ها به دلیل اینکه هیچ فرایندی روی شیرخام محلی انجام نشده و یک محصول کاملا طبیعی  است و از سوی دیگر به دلیل پر چرب بودن آن را به شیر های صنعتی ترجیح می دهند و همیشه شیر مصرفی خود را از مغازه های عرضه کننده فرآورده های لبنی فله ای یا اهالی روستا تهیه می کنند ام بایدبدانید عمده ترین بیماری های که از طریق این شیر منتقل می شود ، تب مالت و سل است.

وی افزود: شیرمحلی به شیری اطلاق میشودکه به طورسنتی ازگاوداری ها   یا مراکز جمع آوری شیر روستایی تهیه و به محلهای توزیع تحت عنوان لبنیات سنتی ازسطح بازار انتقال داده میشود و در آنجا با فرآوری مختصر و یادست نخورده به مشتری یا مصرف کننده تحویل میگردد.

دکتر مستوفی عنوان کرد: شیرهای محلی با دست های آلوده درون ظروف غیر بهداشتی دوشیده می شود و مو، خون یا فضولات دام حداقل چیزهایی است که وارد آن می شود ، از سوی دیگر در صورت فساد محصول افراد غیر متعهد با افزودن جوش شیرین یا آب ژاول ، مزه تند و طعم نامطلوب شیر را مخفی می کنند.

او گفت: شیر پاستوریزه یا شیر صنعتی به شیری اطلاق می شود که از گاوداری های صنعتی مجهز به سیستم شیر دوشی اتوماتیک و مدرن تهیه و با استفاده از تجهیزات مناسب به کارخانه پروسس انتقال و بعد از عملیات پاستوریزاسیون بسته بندی و با حفظ رعایت زنجیره سرد تحویل می گردد.

وی به برخی از مشکلاتی که در واحدهای لبینات به شکل سنتی وجود دارد اشاره کرد و افزود: کامل نبودن تجهیزات  پاستوریزاسیون شیر در فرآیند سنتی یک از مشکلات واحدهای لبنیات سنتی است. معیار اصلی در تعیین کفایت پاستوریزاسیون شیر درنابودی میکروبها یی است که عامل بیماریهای مشترک دام و انسان هستند که مهمترین آنها باکتریهای عامل تب مالت یا بروسلوز و تب کیو است حتی با فرض اینکه پاستوریزاسیون درشرایط رو باز به درستی انجام شود به دلیل این که کنترل دقیقی بر دما و زمان  فرایند وجود ندارد سایر ویژگیهای شیر ومحصولات لبنی آن مانند ارزش تغذیه ای وبار میکروبی تحت تاثیر این فرآوری کنترل نشده قرار می گیرد.

دکتر مستوفی خاطرنشان ساخت: عدم نظارت کافی از سوی سازمان های مسئول، درج نشدن تاریخ تولید و انقضاء ، نبود تجهیزات آزمایشگاهی، را برخی دیگر از مشکلات موجود در واحدهای لبنیات سنتی دانست و افزود: شستشوی نامناسب تجهیزات و استفاده از ظروف بسته بندی نامناسب در واحدهای سنتی که پس از پایان تولید شستشو بصورت دستی انجام می شود و معمولابرای اینکار از آب داغ و محلولهای ضدعفونی استفاده می شود. از آنجا که بسیاری از نقاط کور تجهیزات با این روش تمیز نمی شود لذا محل مناسبی برای تجمع میکروبها و آلودگی های محصولات می باشند. طبق تحقیقاتی که در کشور انجام شده بارمیکروبی شیرهای   فله ای گاهاً به ۵۰۰ میلیون در هر سی سی میرسد در حالی که بر اساس استانداردهای کشور بارمیکروبی در هر سی سی باید کمتر از یک میلیون باشد/بهداشت نیوز