کاشفی این مرز‌ها را ثروت‌های بزرگ استان دانست و عنوان کرد: متاسفانه نسبت به افزایش کارآیی و تاثیرگذاری این مرز‌ها بر اقتصاد استان غفلت شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از اشتیاق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در مرز‌های استان یاد کرد و افزود: به دلیل بروکراسی اداری و عدم همکاری دستگاه‌های مسئول در مرز‌ها از این پتانسیل استفاده لازم شده است.

وی اظهار امیدواری کرد، با اتخاذ راهکار‌های جدید و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تجار و بازرگانان فعال در مرز‌های استان شاهد بهبود وضعیت و سرعت بخشی به فرآیند صادرات و ترانزیت در استان باشیم ./باشگاه خبرنگاران