ایشان در پایان با اشاره به حفظ آمادگی همه نیروها در روز اربعین افزودند باید سعی کنیم این تکلیف الهی ( خدمت رسانی به زائرین ) را حتی بعد از اربعین نیز به سرانجام برسانیم باشد تا همه ما جزء پیروان واقعی ابا عبداله الحسین باشیم و ضمن یا حسین گفتن با حسین بودن را نیز به آن اضافه کنیم شایان ذکر است ، مهدی فراستی دبیر و نماینده ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو که از ابتدای تردد زائرین در نقطه صفر مرزی خسروی در محل قرارگاه مستقر میباشند در این بازدید حضور داشتند