مهندس کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار داشت: با هماهنگی بعمل آمده امروز برای اولین بار در استان کرمانشاه، کشت زعفران بصورت مکانیزه در شهرستان روانسر انجام شد.

مهندس کریمی افزود: کشت مکانیزه در زمینی به مساحت یک و نیم هکتار انجام شده و تراکم کشت ده تن در هکتار بود.

وی تصریح کرد: دستگاه کارنده زعفران توسط یک شرکت دانش بنیان از استان خراسان مستقیما به شهرستان روانسر منتقل شده و کار کاشت انجام شد.

کریمی خاطرنشان کرد: با توجه به کلاس های آموزشی و عملکرد مناسب این محصول در شهرستان روانسر پیش بینی می کنیم سطح زیر کشت این محصول در سنوات آینده افزایش داشته باشد.
✔️