در سال ۹۰ با نصب پایه‌ها کار این پروژه عملا آغاز شد، و در سال ۹۳ با تغییر در طراحی اولیه از منوریل به قطار شهری تبدیل شد و بخش از مسیر (سه راه ۲۲ بهمن تا میدان فردوسی) به صورت تونل پیش بینی شد.
حالا دولت برای ادامه کار از سال ۹۷ تا ۹۹ هفتصد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته که پنجاه درصد آن سهم دولت و پنجاه درصد نیز باید توسط شهرداری کرمانشاه پرداخت شود.
به گفته سلیم ساسانی مدیرعامل پروژه قطار شهری تا کنون شهرداری فقط حدود یک میلیارد تومان از این سهم را در مقابل سهم دولت (حدود ۱۸۰ میلیارد تومان) پرداخت کرده است.
از طرفی لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه می‌گوید: تا کنون از سوی شورای شهر مصوبه‌ای برای اختصاص منابع به این پروژه دریافت نشده است.
آخرین اظهار نظر‌های برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه در رسانه‌های جمعی نیز حاکی از این است که اعضای شورا اعتقاد زیادی به اجرای این پروژه ندارند.
در همین ارتباط موسوی اجاق عضو شورای شهر کرمانشاه می‌گوید: با اختصاص اعتبارات قطره چکانی به این پروژه، قطار شهری کرمانشاه تا ۲۰ سال آینده هم به بهره برداری نمی‌رسد.
استاندار کرمانشاه نیز می‌گوید: شورای شهر به جای اظهار نظر امروزش مبنی بر اینکه این پروژه تا بهره برداری فاصله زیادی دارد می‌بایست ۱۰ سال پیش که پروژه مذکور تصویب شد با ساخت آن مخالفت می‌کردند.
بازوند تأکید کرد: انجام این پروژه اجتناب ناپذیر است و باید به سرانجام برسد/صدا و سیما