جا دارد با ذکر نام از زحمات تمامی اساتید بزرگواری که   در راستای برگزاری این همایش کوشا بودندتشکر بعمل آید.

استاد عباس میثمی پیشکسوت و بزرگ رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه/استاد کاظم کارخانه نایب رئیس رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه

استاد عبداله ساحلی رئیس کمیته مسابقات رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه

استاد مصطفی عسگری کوثر رئیس کمیته فنی رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه

استاد سیروس رحمتی زاده دبیر رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه

استاد پیام حقیقی نماینده رشته رزمی رپنر شهرستان کنگاور

استاد نادر فرخیان افشاری/جناب سرهنگ منصور یاری /جناب سرهنگ بهروز رحمتی زاده

استاد میلاد رحمتی زاده/استاد روشن امیری /استاد امیر حسین رباعی /استاد محمد حاتمی/استاد هوشنگ کرمی مقدم/استاد سجاد کارخانه ای /استاد سعید فریدون فر /استاد محسن مرادی/استاد محمد عسگری /استاد محمد رشتیانی /استاد محمد طهماسبی /استاد منصور طاهر اصلانی /استاد اصغر زهدی رضاپور /استاد مجتبی حسنی/استاد فرزاد یگانه /استاد حامد مستوفی /استاد محمد کنگاور زاده/استاد جلال ساحلی /استاد رسول ساحلی /استاد صفات اله حقیقی/استاد علی اعتصامیان /استاد حمید دمبادامی /استاد کورش طهماسبی/استاد حجت اسدی /استاد روح اله رحمتی /استاد اصغر نظری/استاد حامد شجاعی/استاد شامیرزا کیانی/استاد سالار رحمت آبادی/استاد کیومرث رحمتی /استاد علیرضا رحمتی /استاد کمیل فشی/علی نعمتی/استاد شاهرخ رستمی/استاد آرمان امیریان /مختار ویسی /شاپور رستمی/ و استاد حمید قوره جیلی مسئول هماهنگی رشته رزمی رپنر استان کرمانشاه