سرپرست این خبرگزاری در استان در ادامه سخنان خود افزود:خبرگزاری بی نام و نشان برنا در استان را به رسانه‌ای اثرگذار تبدیل کردیم اما بدینوسیله ضمن اعلام پایان همکاری، به محمد مبین اعلام می‌کنم بودجه‌های نداده و حمایت‌های نکرده و دخالت‌های مکرر، ارزانی خودتان باد.
از خانواده ورزش کرمانشاه که اعتمادشان به برنای کرمانشاه جلب شده بود، عذرخواهی می‌کنم که دیگر نتوانستم در خدمتشان باشم.
اگر فضایی برایم مهیا شد که به روزنامه نگاری سالم بپردازم در خدمت ورزش خواهم بود. در غیر اینصورت به همین شبکه‌های اجتماعی بسنده می‌کنم.

به گزارش طلوع کرمانشاه، گفتنی است شیخی تجربه کار در بسیاری از رسانه های مطرح را داشته که مهمترین آن مدیر قلم نیوز، سردبیر روزنامه روزان تهران، سردبیر روزنامه ایران در کرمانشاه از سال ۹۳ تا ۹۵ و سردبیر روزنامه جام جم در کرمانشاه از سال ۹۵ تا ۹۸ می توان اشاره کرد.