بالایی با اشاره به ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران کشور یاداور شد: تمام دستگاه ها از جمله شهرداریها در چارچوب وظایف قانونی مسیولیت اجرای طرح کاهش خطر پذیری و پیشگیری از حوادث و سوانح می باشند و هر گونه سهل انگاری تعقیب قانونی دارد از شهرداران محترم خواست با توجه به بارش های پیش رو و فصل بارندگی در رفع موانع عبور در آبراه ها کوشا و اقدام عاجل بعمل آورند.

او ایراد خسارت های وارده به شهروندان در صورت قصور و یا تقصیر شهرداری را مستوجب جبران توسط قاصر دانست و خواهان ورود شوراهای اسلامی شهرها و نظارت آنان در حوزه اقدامات زمستاتی شهرداریها شد.

بالایی با اشاره به بارش ۳۰ میلی متری و کند شدن تردد خودروها گفت: تصاویر حکایت از آن داشت نه تنها لایروبی بلکه اقدامات حداقلی در رفت و روب کانال ها انجام نشده که خواهان ورود و بازدید فرمانداران بعنوان روسای ستاد بحران شهرستان ها در شناسایی و رفع موانع مربوطه شد .

بالایی با اشاره به شناسایی نقاط آسیب در سیل فروردین ماه جاری هر گونه خسارت مجدد در نقاط مذکور را غیر قابل توجیه دانست و از امور آب و شهرداریها خواست با هر گونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برخورد قانونی بعمل آورند .

مدیر کل مدیریت بحران در بخش دیگری از مصاحبه خود به ورود مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل مدیریت بحران به هزینه کرد اعتبارات ابلاغی شهرداریها اشاره و گفت: هر گونه انحراف احتمالی را به مراجع قانونی گزارش خواهیم نمود.

او در پایان رمزموفقیت در مدیریت حوادث و بحران ها را مشارکت و مسیولیت پذیری شهروندان دانست و خواهان همکاری در عدم تردد ، عدم اسکان موقت و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها به ویژه در فصل بارش دانست و ابراز امیدواری کرد با اقدام فوری شهرداریها ، نظارت شوراها و فرمانداران و نیز مشارکت جدی مردم زمستان کم خطری را به لطف پرودگار و همکاری همه دستگاه ها تجربه کنیم/خبرنگاران