وی عنوان کرد: مالکین و بهره برداران از آسانسورها به منظور اطمینان از تایید اصالت گواهینامه ایمنی آسانسور می‌توانند نسبت به ارسال شناسه‌ی ملی درج شده در داخل کابین به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ اقدام کنند، همچنین هرگونه شکایت را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ در طول شبانه روز و یا شماره تلفن کشوری ۴۵۱۷ به اطلاع این اداره کل رسانند.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در ارزیابی انجام شده قبلی، از ۴۴ دستگاه آسانسور شناسایی شده در بیمارستانها و مراکز درمانی استان کرمانشاه تنها ۲۰ دستگاه حداقل یکبار موفق به اخذ تائیدیه ایمنی شده اند/مهر