وی با اعلام اینکه نوع ایرانی داروی متفورمین نیز در بازار موجود است، افزود: داروهای ایرانی استانداردهای بین المللی را دارا هستند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه واردات داروهای خارجی کمتر شده، گفت: در ۱۸ بیمارستان دولتی استان کرمانشاه مشکل حادی از نظر کمبود تجهیزات جراحی نداریم.

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰ قلم دارویی کمبود دارویی داریم که در سراسر دنیا طبیعی است، عنوان کرد: درمواردی در سال گذشته کمبودهای دارویی به ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم رسیده است/مهر