مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل و بازرسی ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:با بیان اینکه ۱۱۰۰ آرایشگاه زنانه در مرکز استان داریم، گفت: آرایشگاه‌های متخلف از مواد آرایشی بهداشتی تقلبی استفاده و به عرضه دارو می‌پردازند.

وی خواستار مراجعه مردم به مراکز مجوزدار جهت دریافت خدمات مجاز آرایشگاه ها شد و افزود: مردم نباید آن دسته از اقداماتی که باید پزشک در شرایط خاص و به صورت استریل انجام دهد را در آرایشگاه ها بپذیرند و این تهدیدی جدی برای سلامتی است.