غلامرضا امیری گفت: این اجلاس به غیر از نشست عمومی در چهار کمیسیون عمران و شهرسازی، کمیسیون حقوقی و اقتصادی، کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند و کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل و محیط زیست نشست های تخصصی را برگزار و مصوباتی را نیز بدنبال خواهد داشت، همچنین در راستای افزایش فرصت های همکاری و کاهش چالش های شهرهای مراکز استانها و کلانشهرها و هم افزائی و تعامل بیش از پیش مجمع مشورتی با نهادهای موثر اجرائی موضوعات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

نائب رئیس مجمع مشورتی رؤسای کلانشهرها و مراکز استانها همچنین گفت: انتظار می رود با توجه به جایگاه شوراها و نهاد قانونگذاری و حضور شخصیت های کشوری و رؤسای شورای اسلامی شهرهای کشور از این فرصت استفاده کنیم و برای آشنایی و معرفی قابلیت های استان از لحاظ سرمایه گذاری،گردشگری و فرهنگی همه تلاش خود را برای بهتر برگزار شدن این اجلاس داشته باشیم.
امیری در پایان گفت: خوشبختانه مدیریت ارشد استان و معاونین محترم ایشان نیز بر هر چه باشکوه شدن این اجلاس تاکید دارند چرا که این اجلاس و حضور شخصیت های مختلف در استان می تواند آبرو و اعتبار و وجه خاصی برای کرمانشاه به دنبال داشته باشد و در این راستا همه نهادها به ویژه شهرداری و استانداری و رسانه ها در راستای برگزاری خوب و مناسب این اجلاس باید شورا را یاری کنند.