مرزبان نظری در گفتگویی اظهار داشت: در  پنج سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۰۰ کلاس درس با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان به سیستم گرمایشی ایمن مجهز شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۵۰۰ کلاس درس باقی مانده که آنان نیز از سیستم گرمایشی بخاری استاندارد برخوردار هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه هیچ بخاری غیر استانداردی در مدارس استان کرمانشاه تعبیه نشده است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای تجهیز مدارس باقی‌مانده ۲۵ میلیارد تومان است.

به گفته نظری، در صورت تامین اعتبار طی سه و نهایتاً چهار سال آینده شاهد اتمام پروژه تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی ایمن هستیم.

وی با بیان اینکه مدارس با دوکلاس به بالا در روستاهای برخوردار از نعمت گاز در اولویت تجهیز به سیستم گرمایشی هستند، بیان کرد: در حال حاضر مدارس باقی مانده یا در روستاهایی هستند که تعداد کلاس های آنان پایین است یا هنوز گازرسانی نشده‌اند.

نظری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸۰ کلاس درس برای تجهیز به سیستم گرمایشی ایمن در دست اقدام است، تصریح کرد: در مناطق زلزله‌زده حدود ۶۸ مدرسه آماده بهره‌برداری است که همگی به سیستم گرمایشی ایمن و تجهیز شده‌اند.

وی از ساخت ۱۶۰ مدرسه دیگر در این مناطق خبر داد و بیان کرد: در زلزله سال گذشته ۷۸ مدرسه در مناطق زلزله زده با ۴۱۵ کلاس درس آسیب دید که همینک ۱۶۰ مدرسه با ۷۵۰ کلاس درس با کمک خیران در دست احداث است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه عنوان کرد: شمار افزون مدارس بازسازی شده نسبت به مدارس تخریب شده به این دلیل است که مدارسی که طی زلزله آسیب ندیدند اما بیم تخریب آنان می رفته مورد بازسازی قرار گرفتند.

نظری افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مدارس در دست اقدام ۹۵ میلیارد تومان است که خیران در این عرصه مشارکت چشمگیری را از خود به نمایش گذاردند/مهر