به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی طلوع»، چند سالی از رکود بازار مسکن می‌گذرد و این معضل علاوه بر کل کشور استان کرمانشاه را هم درگیر کرده است.

هر سال امید آن می رود که رونق به بازار مسکن برگردد اما هنوز هم خبری نیست و بازار خرید و فروش و رهن و اجاره به خواب رفته است.

در سالیان ‌گذشته حداقل در برخی فصول مانند تابستان رونق بازار بیشتر بود اما در چند سال اخیر حتی تابستان ها هم خبری از داغ شدن بازار مسکن نیست.

این شرایط صنایع و خدمات وابسته به مسکن از جمله صنایع ساختمانی و خصوصا بنگاه های معاملات ملکی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

بنگاه های معاملات ملکی کرمانشاه دیگر مانند گذشته قراردادهای زیاد نمی بندند و با کاهش درآمد مواجه شده اند.

محمود پرسشگر یکی از صاحبان بنگاه های معاملات ملکی در کرمانشاه است که عقیده دارد بنگاه داران در مرحله ورشکستگی قرار دارند.

وی گفت: در سال های گذشته برخی از بنگاه ها چندین قرارداد در روز داشتند و از محل آن تا چند صد هزار تومان حق کمیسیون دریافت می کردند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون گاهی یک قرارداد هم در هفته بسته نمی شود و بنگاه داران حتی از پس هزینه آب و برق و کرایه مغازه بر نمی آیند چه برسد به آنکه بخواهند خرج زن و بچه هم بدهند.

پرسشگر افزود: بسیاری از بنگاه داران مغازه های خود را تعطیل کرده‌ و یا اجاره داده اند.

شهریار خوش اقبال نیز یکی دیگر از بنگاه داران کرمانشاه است که در خصوص این رکود گفت: همه منتظر هستند که ببینند بازار به کجا می رود و قیمت ها چگونه می شود و به همین دلیل خرید و ‌فرو‌ش نمی کنند.

وی عنوان کرد: این امر به شدت بر درآمد بنگاه داران اثرگذاشته و‌ بسیاری از آنها که در گذشته چند کارمند داشتند عذر همه را خواسته اند و دیگر توان پرداخت حقوق به این افرادی که برایشان کار می کردند را ندارند.

خوش اقبال معتقد است این امر هم به ‌بیکاری جوانان دامن می زند و هم باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه ها در کرمانشاه شده است.

رئیس اتحادیه‌ مشاورین املاک کرمانشاه نیز از رکود چند ساله بازار مسکن در کرمانشاه یاد کرد که به این سادگی درست نمی شود.

محسن ملکی با بیان اینکه عوامل مختلفی بر رکود بازار مسکن اثرگذار است، افزود: یکی از این عوامل ساخت و سازهای بیش از حد و غیرکارشناسی بود که بازار را اشباع کرد و اکنون عرضه بیش از تقاضا است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم هم پایین است و‌همه منتظر هستند تا خانه ارزان شود و بعد بخرند.

ملکی ساخت پروژه های متعدد مسکن مهر را نیز عامل دیگری برای رکود بازار دانست.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه با بیان اینکه بازار مسکن به این سادگی از رکود خارج نمی شود، خاطرنشان کرد: حتی وام های مسکن هم به همه کس تعلق نمی گیرد.

ملکی خروج بازار مسکن از رکود را نیازمند برنامه های کارشناسی و دقیق دانست.

وی گفت: این‌ رکود واحدهای مشاور املاک را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث تعطیلی بسیاری از آنها شده است.