معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار قصرشیرین گفت: به دلیل اهمیت موضوع همچنین جلسات تنظیم بازار به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود که در مجموع هفته گذشته ۱۰۵ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی سطح شهر به عمل آمد و چهار واحد با تشکیل پرونده به پرداخت چهار میلیون و ۶۵۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رضایی افزود: امسال در مجموع یک هزار و ۹۶۶ مورد بازرسی انجام شده که در نتیجه این بازرسی‌ها ۱۸۵ واحد متخلف شناسایی و به پرداخت ۲۳۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

او افزود: مهم‌ترین تخلف واحد‌های صنفی، کم فروشی و گران فروشی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن مسایل بهداشتی بوده است.

او خواستار همکاری مردم در راستای تنظیم بازار و ارائه گزارش تخلفات واحد‌های صنفی از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۴ به منظور برخورد با متخلفان و گران فروشان و همچنین احتکارکنندگان مواد غذایی شد/خبرنگاران