دکتر حسین خدرویسی با اشاره به اینکه ۷۸ هزار و ۱۹۵ خانوار تحت پوشش کمیته امداد در سطح شهرها و روستاها استان هستند گفت: برای مستمری،خدمات، درمان و کمک به مسکن این خانوار ماهیانه بیش از ۳۵ میلیارد تومان برای هزینه این تعداد خانوار پرداخت کردیم و در ماه بیش از ۲۰ میلیارد تومان به حساب افراد تحت پوشش واریز میکنیم.

مدیر کل کمیته امداد در ادامه گفت: مجموعا درآمدهای ما در سطح استان از محل صدقات، نذورات، ذکاوات و دیگر کمکهای مردمی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری بوده که بیش از ۳۵ میلیارد تومان هزینه میشود. این منابع از محل کمکهای دولت، منابع اقتصادی کمیته امداد و کمکهای مردمی تامین میشود و بیش از ۱۴ میلیارد تومان از ذکات مردمی جمع آوری شده است.

خدرویسی افزود: برنامه کاری ما درحوزه اشتغال کمیته امداد ۱۸۲ میلیارد تومان برای اشتغال مدد جویان در شهر و روستا میباشد.

وی در آخر با اشاره به همکاری سپاه گفت: در روستاهای اطراف و شهرستانهای استان با همکاری سپاه در حال ساخت ۴۵۰ واحد برای مدد جویان هستیم.