معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه میانگین بارش‌های استان از ابتدای سال زراعی جاری را نیز ۱۲۹ میلی‌متر اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد کاهش و نسبت به بلندمدت هشت درصد افزایش داشته است.

به گفته زورآوند طی این مدت در شهر کرمانشاه نیز ۱۷۳ میلی‌متر بارندگی داشتیم که نسبت به سال قبل ۲۶ درصد کاهش و نسبت به بلندمدت ۶۲ درصد افزایش داشته است.

وی بیشترین بارش امسال استان را نیز به میزان ۲۰۲ میلی‌متر از ماهیدشت اعلام کرد/ایسنا

تدوین:پیام اسماعیلی