مهرابی در ادامه با بیان اینکه از جمله سیاست های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی فاصله گرفتن از درآمدهای شهریه ای است، یکی از اهداف احداث این باغ را داشتن درآمد غیرشهریه ای دانست و گفت: در کنار این مسئله، در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته های مرتبط با علوم و مهندسی باغبانی و کشاروزی داریم که این فضا می تواند در آموزش عملی به این دانشجویان بسیار اثربخش باشد.
وی همچنین اضافه کرد: درختان این باغ از سال دوم کاشت به ثمر خواهند رسید، اما عملا از سال سوم(سال ۱۴۰۰) توجیه اقتصادی برای دانشگاه دارد و پیش بینی می شود سالانه ۶۰۰ تن محصول از این باغ برداشت شود.

وی یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه درحال حاضر ۳۵ هکتار زمین آبی، ۶۰ هکتار زمین دیم و یک مجتمع گاوداری دارد که علاوه بر بحث آموزش و پژوهش، کمکی به درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه نیز محسوب می شوند. /ایسنا