رئیس اداره محیط انسانی محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: در شرایط کنونی که کرمانشاه فعلا سایتی برای پسماندهای ویژه صنعتی ندارد، واحدهای صنعتی باید پسماندهای ویژه خود را به استان‌های دیگری مانند اصفهان، قزوین، مرکزی و … که دارای سایت هستند، منتقل کنند.

اقبالی با بیان اینکه این کار باید توسط شرکت‌های دارای مجوز از محیط زیست صورت گیرد، عنوان کرد: برای این منظور هماهنگی با محیط زیست استان مبدا، مقصد و استان‌هایی که پسماندهای ویژه صنعتی در طول مسیر از آنها عبور می‌کند صورت می‌گیرد تا مشکلی از نظر محیط زیستی ایجاد نشود.
 ایسنا