معاون اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه بارش های پاییز استان در حد نرمال بود، افزود: پیش‌بینی می شود بارش های فصل زمستان کمتر از نرمال باشد.

وی تصریح کرد: طبق پیش بینی های بلندمدت صورت گرفته انتظار می رود میانگین بارش استان در دی ماه بین ۴۰ تا ۵۵ میلی متر باشد در حالی که دامنه بارش نرمال باید بین ۵۰ تا ۷۰ میلی متر باشد.

زوراوند همچنین با بیان اینکه انتظار می رود بارش بهمن ماه نیز در استان بین ۴۰ تا ۶۰ میلی متر باشد، گفت: طبق پیش بینی های به عمل آمده در اسفندماه نیز بین ۵۰ تا ۶۵ میلی متر بارش خواهیم داشت.

معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه در پایان گفت: احتمال تعییر باتوجه به نوسانات جوی در آمارهای ارایه شده وجود دارد و قطعی نیست/ایرنا