بیگلری افزود : بازرسان از تعدادی از خبازی‌های کرمانشاه بازدید و بازرسی به عمل‌آورده، ضمن ارائه تذکرات لازم برای رعایت موازین قانونی، ۴ خباز متخلف را که مرتکب گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی شده بودند، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

وی افزود : بازرسان جمع تخلفات یادشده را ۸۷۰۵۰۰۰۰ ریال برآورد کرده‌اند.

بیگلری گفت : بازرسان در پی بروز نوسان در قیمت عرضه مرغ، اقدام به گشت زنی و نظارت بر بازار عرضه انواع گوشت نموده، ۲ مرغ فروش متخلف را به دلیل کم‌فروشی، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

وی گفت : بازرسان ارزش این تخلفات را ۴۳۸۷۵۰۰۰ ریال اعلام کرده‌اند.

بیگلری افزود : بازرسان متصدیان ۳ واحد صنفی خدماتی و تولیدی را که در انجام تعهدات خود نسبت به مشتریان مرتکب تخلف شده بودند، شناسایی و آنان را به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

وی افزود : این متخلفان، یک کابینت ساز، یک فروشنده مبل و یک جوشکار بودند که جمعاً ۱۳۷۷۵۶۵۰۰ ریال تخلف داشته‌اند./باشگاه خبرنگاران