کرمی افزود : درحال حاضر مراحل تعیین محل جدید برای دفع نهایی پسماند‌های بی خطر شده بیمارستانی رو به پایان است و با تعیین محل جدید، عملیات مهندسی با استقاده از اصول کاملا فنی در دفع نهایی پسماند‌های بی خطر شده صورت خواهد گرفت.

وی افزود : این اقدامات همواره با چالش‌هایی همراه بوده و ممکن است در مواردی، تخلفاتی صورت گرفته باشد که دانشگاه علوم پزشکی همواره برای حذف تخلفات تلاش کرده است که در این زمینه برخی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی، سازمان حفاظت محیط زیست و کارگروه مدیریت پسماند استان به ویژه رییس کارگروه در این مهم نقش حمایتی و همکاری خوبی داشته اند.

وی گفت :مدیریت پسماند‌های عفونی فرآیندی سخت و طاقت فرسا بوده و به دلیل نوع پسماند‌ها زمینه تخلف از سوی زباله دزد‌ها و نیز برخی مراکز درمانی و مطب‌ها وجود دارد که عزم مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بر کنترل این تخلفات می‌باشد .

منبع: باشگاه خبرنگاران