به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طلوع، هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور مدیران در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: همه مدیران استان در مقابل بیکاران و ایجاد اشتغال برای آنها مسئول هستند و باید برای رفع بیکاری اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه خطاب به مدیران حاضر در این نشست گفت: مدیر شده‌ایم که زود از خواب بیدار شویم، با مدیران کاهل نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد. 

بازوند بیان کرد: مدیران باید بخش خصوصی را دریابند، نمی‌توان با نرخ بیکاری بالایی که در استان کرمانشاه وجود به تولیدکنندگان و کارآفرینان سختگیری کنند.

وی بوروکراسی و ساختار اداری را از موانع تولید دانست و گفت: اختلاف نظر میان مدیران اجرایی نباید سبب متضرر شدن بخش خصوصی شود..  

استاندار کرمانشاه خواستار تلاش همگانی برای کمک به کاهش مشکل بیکاری استان کرمانشاه شد.