آیت الله علما، امروز در نشست حلقه استایاران طرح صالحین با اشاره به برکات حلقه های تربیتی در جهت نشر و گسترش فرهنگ اسلامی و انقلابی در بین جوانان، اظهار داشت: برکات حلقه های تربیتی وجود یک جوان انقلابی و متدین است که می تواند نهادی را متاثر کند.   

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه محکم نمودن بنیادهای اعتقادی جوانان بر اساس اسلام ناب و آرمان های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری باید در دستور کار  باشد، گفت: همه در حمایت از جوانان، خصوصا شرکت کنندگان در طرح صالحین مسئولبت بزرگی دارید.

وی با اشاره به اینکه مسئولین وظیفه شرعی و قانونی در قبال سرنوشت نسل جوان دارند، افزود: برنامه ریزی صحیح، درک معضلات اجتماعی، طوفان های دوران جوانی و از همه مهم تر بیکاری جوانان باید مد نظر مسئولین باشد. 

آیت الله علما با بیان اینکه ما وقتی از جوانان می توانیم انتظار داشته باشیم که متدین، هوشیار، انقلابی و پای کار باشد که قدمی برای او برداریم، گفت: نباید از مشکلات جوانان غافل شد و مشکلات اولیه ای همچون اشتغال، مسکن و ازدواج را از سر راه او برداریم

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید جوانان انقلابی و پای کار در همه مراکز کشور حضور داشته باشند، اظهار کرد: مسئولین در قبال حفظ نسل جوان مسئولند و باید میدان عمل را برای جوان ترها آماده کنند.

آیت الله علما با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی دولت های بعد از انقلاب که به فکر رفع مشکل اشتغال و مسکن آنان نبوده اند، گفت: اگر برخی دولت های بعد از انقلاب به فکر تامین مسکنی حداقل  ۵۰ متری برای جوانان می بودند، لااقل مشکلی از ازدواج جوانان حل می شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه این انقلاب با نثار خون بهترین و عزیزن ترین جوانان ما به این نقطه رسیده، افزود: در این برهه از زمان همه برای حفظ جوانان مسئول بوده و باید اقدام کنند/حوزه